BASEMENT BUTSUMA - General chanting with Gongyo - 7-9pm - Gongyo 7.30pm

5 Nov 2019 7:00 pm
5 Nov 2019 9:00 pm
room: 
Basement (60 people)