BASEMENT BUTSUMA - General chanting with Gongyo - 7-9pm - Gongyo 7.30pm

3 Dec 2019 7:00 pm
3 Dec 2019 9:00 pm
room: 
Basement (60 people)