BASEMENT BUTSUMA - GENERAL CHANTING WITH GONGYO 7-9PM , GONGYO 7.30PM, 60 PEOPLE

5 Jun 2019 7:00 pm
5 Jun 2019 9:00 pm
room: 
Basement (60 people)