BASEMENT BUTSUMA - GENERAL CHANTING WITH GONGYO 7-9PM , GONGYO 7.30PM, 70 PEOPLE

3 Apr 2019 7:00 pm
room: 
Basement (60 people)