BASEMENT BUTSUMA - GENERAL CHANTING WITH GONGYO 7-9pm , Gongyo 7.30pm 60 people

6 Dec 2018 7:00 pm
6 Dec 2018 9:00 pm
room: 
Basement (60 people)